Objawy -

Płuca

objawy.org.pl
Płuca ( łac. pulmo) to pojedynczy lub parzysty narząd, w którym odbywa się wymiana gazowa. Jednak proces ten nie zachodzi w każdej części płuc, gdyż każda z nich odpowiedzialna jest za inne zadanie. Tzw. składnik oskrzelowy służy do przewodzenia powietrza a składnik pęcherzykowy odpowiada za ostatnią fazę oddychania zewnętrznego, którą jest wymiana gazowa.

Płuca stanowią wypełnienie całej klatki piersiowej z wyjątkiem jej środkowej części, w której znajduje się serce, naczynia krwionośne, tchawica, przełyk i tarczyca. Płuca otacza opłucna będąca podwójną dwublaszkową błoną surowiczą z przestrzenią opłucnową wewnątrz, która oddziela płuca od klatki piersiowej. Niewielka ilość płynu surowiczego znajduje się w jamie opłucnowej. Wyglądem płuca przypominają zaokrągloną u góry piramidę – jej podstawa opiera się na przeponie natomiast szczyt sięga do pierwszego żebra i obojczyka. Od strony śródpiersia znajduje się tzw. wnęka płuca wypełniona przez korzeń płuca, czyli oskrzela, naczynia krwionośne, limfatyczne oraz nerwy. Stanowi ona wgłębienie na ok. 2 cm. Oskrzela w płucach to drzewiasto rozgałęziający się system, dzielą się one dychotomicznie, a w mniejszych oskrzelach ich podział jest trójdzielny.

 


Pozostałe tematy: